Skip to main content
Aantal stemmen 85
Is dit jouw favoriet?
Terug naar overzicht Heerlen

Leo Crombach

Leo heeft een aanstekelijke energie en organiseert zoveel bijzondere concepten en initiatieven. Zo is hij bestuurslid bij Credo Ministeries, deze stichting heeft als doel zich in te zetten om mens en maatschapppij tot bloei te brengen in de meest brede zin van het woord. Ook is Leo voorzitter van Lijnspel, een coörporatie van zelfstandigen dat het coöperatieve werken en denken in Limburg wil stimuleren.

Help jij Leo naar de finale?

Vind jij dat Leo de titel Erelid van De Vereniging Limburg 2018 verdient? Tot en met 21 oktober kan iedereen zijn stem uitbrengen op zijn favoriet. Je kunt maar één keer stemmen. De 3 genomineerden met het hoogste aantal stemmen gaan door naar de finale. Op 29 november wordt het erelid benoemd tijdens het 'Wij zijn Limburg' Festival.