Skip to main content
Peter Broekmans
Werken
Terug naar overzicht Ondernemer Peter Broekmans:

Zorg om de zorg

Met en voor de lokale gemeenschap bliezen maatschappelijk ondernemer Peter Broekmans en collega Vivian Kersten meerdere leegstaande gebouwen Noord- en Midden-Limburg nieuw leven in. Onder de vlag van Rendiz runnen zij samen op die manier de meest uiteenlopende bedrijven. De gemeenschappelijke noemer: zorg. Over de toekomst van de zorg zijn ze niet geheel onbezorgd.

Ontwikkeling

“Rendiz is een sociale onderneming die mensen de kans biedt om dromen te vertalen naar concrete acties die leiden tot ontwikkeling”, vertelt Peter. “En dan specifiek mensen van wie je op het eerste gezicht zou zeggen dat ze daar beperkt in zijn. Omdat ze een lichamelijke of psychische belemmering hebben, een ernstige levenservaring hebben meegemaakt of omdat ze bijvoorbeeld geen opleiding hebben afgemaakt. Bij Rendiz draait het niet om wat deze unieke mensen níet kunnen, maar waarderen we hen om wat ze wél kunnen.”

Bij Rendiz waarderen we mensen om wat ze wél kunnen.

Veelzijdige voorzieningen

“Omdat onze doelgroep zo breed is, hebben we ook een breed scala aan activiteiten. Een mooi voorbeeld is de Bekkerie, een voorziening die Rendiz in samenwerking met zorginstelling Dichterbij in Boekend heeft gerealiseerd. De Bekkerie is een bakkerij, lunchroom, copyshop en bibliotheek in één. Mensen met een verstandelijke beperking en hun begeleiders runnen de voorziening. We streven er naar dat onze projecten maximaal met 50 procent zorggelden worden gefinancierd. Dat lukt onder meer doordat we dankbaar gebruik maken van de inzet van circa honderd vrijwilligers.”

Bureaucratie neemt toe

“Maar zonder de bank kunnen we niet. Sinds de bankencrisis is het voor het mkb, dus ook voor Rendiz, steeds lastiger leningen te krijgen. Bovendien is het opstarten van nieuwe projecten steeds moeilijker als gevolg van de toenemende bureaucratie, de decentralisatie en de regelzucht van de overheid. Met ons nieuwe bouwconcept C3 Living, waarmee we snelle en betaalbare huisvesting voor bijvoorbeeld statushouders realiseren, lopen we momenteel nog op veel plekken tegen regelgeving en bureaucratie aan... Zal het ooit veranderen?” 

De uitgebreide versie van dit artikel verscheen in juli 2017 in het magazine 'Limburg waar het bloeit, waar het kraakt'.


andere items binnen dit thema