Skip to main content
Werken
Terug naar overzicht #WijZijnLimburg

Je geeft, en je krijgt iets terug

Met Kartoesj draait hij tropendagen tijdens carnaval. Toch heeft zanger Geert Cremers nog genoeg energie om gehandicapten te helpen paardrijden. Als vrijwilliger.

Net als op de bühne

De voorman van Kartoesj is fysiotherapeut van beroep, en volgde een opleiding als paarden-osteopaat. Op school zag hij een briefje waarop een vrijwilliger werd gevraagd bij paardrijden voor gehandicapten. Dertig jaar later maakt Geert nog steeds wekelijks de ronde in het Sittardse Windraak. "Het werken met gehandicapten is net als optreden op de bühne. Je geeft en je krijgt iets terug." Dat zit bie os in de familie.

Video Poster

Video: Iets geven, iets terugkrijgen

Vrijwilligerswerk doen?

De Provincie Limburg werkt samen met diverse maatschappelijke organisaties. Veel van hen maken gebruik van vrijwilligers. Door goed samen te werken wordt kennisuitwisseling bevorderd tussen de verschillende organisaties en worden sociale verbanden versterkt. Uiteindelijk met als doel dat zoveel mogelijk mensen een rol kunnen spelen in de samenleving. In het beleidskader Maatschappelijke Organisaties 2017-2020 kun je lezen hoe de maatchappelijke organisaties werken en welke vraagstukken zij aanpakken.

POVL

De Provinciale Ondersteuning Vrijwilligerscentrale Limburg (POVL) is één van die maatschappelijke organisaties. Deze heeft als doel het verbeteren van de kwaliteit door ondersteuning van het vrijwilligerswerk in Limburg in het algemeen en van de vrijwilligerscentrales in het bijzonder. De activiteiten zijn er met name op gericht de vrijwilligers van de vrijwilligerscentrales te ondersteunen.

andere items binnen dit thema