Skip to main content
Werken
Terug naar overzicht Sabira Kara Khalil:

'De taal leren is het allerbelangrijkste'

Vier jaar geleden vluchtte Sabria Kara Khalil met haar gezin uit Syrië. In haar eigen land was Sabria docente Engelse taal en literatuur. Ze doet er alles aan om hier zo snel mogelijk een baan op haar niveau te vinden.

Sabria kan het niet genoeg benadrukken: het leren van de taal is het allerbelangrijkste om goed mee te kunnen doen in Nederland. Zelf spreekt ze, naast Koerdisch, Turks, Arabisch en Engels, intussen uitstekend Nederlands. "Ik heb behalve de inburgeringscursus ook staatsexamen Nederlands als tweede taal op het hoogste niveau gedaan", vertelt Sabria. "Maar ik wil mezelf blijven verbeteren. Mijn kinderen spreken nu al beter Nederlands dan Koerdisch, hun moedertaal. Ik wil niet dat zij straks woorden gebruiken die ik niet ken. Voor hen en voor mijn eigen toekomst is het belangrijk dat ik alles begrijp." 

Docent of vertaler

Sabria en haar man, die technisch ingenieur is, doen beiden vrijwilligerswerk. "Twee dagen per week werk ik als klassenassistent op de basisschool van mijn kinderen. Daarvoor was ik vrijwilliger in Museum het Ursulinenconvent, maar als klassenassistent leer ik sneller de taal. Bovendien krijg ik zo een inkijkje in het schoolsysteem. Dit sluit beter aan bij mijn ambitie: een betaalde baan als docent Engels of als vertaler."

Ik grijp elke kans die zich voordoet

Vanaf nul beginnen

Om haar doel te bereiken, krijgt Sabria hulp van het UAF in Utrecht. Het UAF ondersteunt hoogopgeleide vluchtelingen bij studie en werk. "In Syrië was ik 15 jaar docent en 4 jaar coördinator en tolk. Maar hier moet ik weer vanaf nul beginnen. Ik begrijp dat het lastig is om een baan te vinden als je de taal niet beheerst. Daarom grijp ik elke kans die zich voordoet. Ik wil heel graag werken." 

Tips voor instanties

Hoewel ze dankbaar is voor alle hulp die haar gezin kreeg, heeft Sabria wel een paar tips voor de instanties die zich bezighouden met vluchtelingen. "Het zou heel fijn zijn als het UAF bijvoorbeeld in Maastricht begeleiding zou bieden. Dat scheelt veel reistijd. Ze zouden ook een intake kunnen organiseren, zodat meteen duidelijk is welk niveau iemand heeft."

Ik hoop dat vluchtelingen sneller kunnen laten zien wat hun talenten zijn

Talenten

"Ook hoop ik dat vluchtelingen sneller kunnen laten zien wat hun talenten zijn. Laat nieuwkomers meteen een onbetaalde stage doen. Bij voorkeur in hun eigen vakgebied. Dan kunnen ze bewijzen wat ze waard zijn en misschien sneller doorstromen naar een betaalde baan. Dat is goed voor iedereen."

De uitgebreide versie van dit artikel verscheen in juli 2017 in het magazine 'Limburg waar het bloeit, waar het kraakt'.


andere items binnen dit thema