Skip to main content

Joan van Zomeren, lid College van Bestuur INNOVO

Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
Leiderschap
Terug naar overzicht Persoonlijke blog van Joan van Zomeren

Wees mijn anker

Tot mijn 18de levensjaar zijn er diverse ankers geweest buiten het gezin waarin ik ben opgegroeid. Een lerares Nederlands op de middelbare school, een moeder van een vriendin, mensen die het verschil hebben gemaakt voor mij.

Zij boden mij steun, hulp en vertrouwen op het moment dat ik daar echt behoefte aan had. Ik ben ze daar nog altijd dankbaar voor en denk regelmatig aan hen. Wat ik mij achteraf realiseer is dat het wezenlijk was dat ze met mij spraken en niet (alleen) over mij.

U leest deze blog waarschijnlijk in de week van de kindermishandeling. De ankers zijn in een kinderleven van groot belang. Vandaag de dag mag ik medeverantwoordelijk zijn voor de veiligheid van kinderen op scholen voor primair onderwijs in Limburg. Ik ervaar en voel een diepe intrinsieke motivatie om zoveel mogelijk in preventieve en curatieve zin een bijdrage te leveren aan het veilig opgroeien van kinderen.

Bijna alle scholen van INNOVO hebben een kinderraad, zo leren zij dat hun stem er toe doet. Datzelfde geldt voor hun ouders. Onze leerkrachten worden getraind, onze intern begeleiders geschoold. We organiseren bijeenkomsten, doen mee aan pilots en besteden op allerlei manieren structureel aandacht aan kindermishandeling en seksueel misbruik. Elke dag wordt er gewerkt aan het veilig opgroeien van kinderen en niet alleen op school. We hebben invloed op de thuissituatie door wat we doen en laten. Daar denken we goed over na en dragen zo ons steentje bij. Er zijn nog veel te veel kinderen die veel te lang alleen hun problemen moeten dragen. Omdat ze gewoon willen zijn, net als andere kinderen, of omdat ze denken dat hun situatie normaal is.

Dus: weet wat je moet doen, in elke functie. Ken de meldcode

Praat daarom met kinderen bij een vermoeden van kindermishandeling of seksueel misbruik. In alle jaren dat ik werkzaam ben geweest in de jeugdzorg of het onderwijs heb ik zelden gehoord dat een kind of jongere zelf aan de bel trekt. Dus: weet wat je moet doen, in elke functie. Ken de meldcode. Verschuil je niet achter drukte of wachtlijsten. Heb aandacht voor dit maatschappelijk probleem, lever je aandeel en als het even kan: wees een anker.

Joan van Zomeren
Lid College van Bestuur INNOVO


Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
andere items binnen dit thema