Skip to main content
Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
Gezondheid
Terug naar overzicht De Gezonde Basisschool van de Toekomst

Gezond eten en bewegen op school loont!

Een tussentijdse evaluatie van het project ‘De Gezonde Basisschool van de Toekomst’ (GBT) toont veelbelovende resultaten: kinderen binnen het GBT-programma bewegen meer, eten gezonder en hebben een beter gewicht. Daarnaast ervaren leerkrachten en leerlingen aantoonbaar minder conflicten en pestgedrag in de klas.

Experiment van twee jaar

Onno van Schayck, hoogleraar preventieve geneeskunde en wetenschappelijk directeur van de onderzoeksschool CaRe, is vanuit de Universiteit Maastricht projectleider van De Gezonde Basisschool van de Toekomst: “Het experiment startte in 2015 binnen MOVARE op vier scholen: de twee ‘voeding-en-beweegscholen’ waar alles werd geïntroduceerd, twee beweegscholen waar alleen sport, spel en cultuur wordt aangeboden. Vervolgens doen er vier scholen mee in het onderzoek waar niets veranderde, de zogeheten ‘controlescholen’ In totaal doen er 1676 kinderen mee aan het onderzoek gedurende de eerste twee jaar. De hamvraag is uiteraard of de experimenteerscholen het twee jaar na de start beter doen dan de controlescholen?”

Minder gewicht en minder pestgedrag

“Wat we na twee jaar zien is het volgende”, aldus Van Schayck. “Als we niets doen, neemt met het huidige schoolprogramma het gewicht van kinderen zorgwekkend toe in twee jaar tijd. Het aangeboden programma van De Gezonde Basisschool van de Toekomst lijkt deze trend te kunnen keren. Daarnaast zien we dat het beweeg- en voedingsgedrag van kinderen duidelijk verandert bij invoering van De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Ook zien we dat ouders en leerlingen na twee jaar zeer tevreden zijn over De Gezonde Basisschool van de Toekomst. De aanvankelijke scepsis heeft plaatsgemaakt voor enthousiasme. Ten slotte stellen we ook een heel mooi 'nevenresultaat' vast, waar we geen rekening mee hadden gehouden: leerkrachten en leerlingen ervaren significant minder conflicten en pestgedrag sinds de start van De Gezonde Basisschool van de Toekomst.”

12 basisscholen in Noord-Limburg sluiten aan

Ouders en leerlingen zijn zeer tevreden over De Gezonde Basisschool van de Toekomst. Ook Stichting Prisma, met ongeveer 1.700 leerlingen verdeeld over 12 basisscholen in Noord-Limburg, is enthousiast. De stichting gaat met ondersteuning van Provincie Limburg, gemeente Peel en Maas en de Universiteit Maastricht het GBT-programma gaat implementeren, binnen het project 'Lekker in je vel'.


Ook een inspirerend verhaal?
Deel mee
andere items binnen dit thema