Skip to main content

Meer weten?

Alle tips om te starten met de Gezonde Basisschool van de Toekomst zijn samengevat in dit boekje.

Kijk ook eens op: De gezonde basisschool van de toekomst

Gezondheid
Terug naar overzicht #WijZijnLimburg

Alle Limburgse basisscholen gezond!

Kinderen zijn gezonder en er wordt minder gepest. Dat zijn na twee jaar de eerste resultaten van de Gezonde Basisschool van de Toekomst, het Limburgse experiment in Landgraaf en Brunssum. Maar hoe verspreid je die boodschap, hoe rol je het concept uit? "We willen er naar streven dat de kosten worden opgenomen in de onderwijsbegroting", zo zegt hoogleraar Maria Janssen.
Video Poster

Video: Het uitrollen van de gezonde basisschool

Geen eenvoudige weg

In de Gezonde Basisschool krijgen kinderen gezonde maaltijden, en wordt er meer tijd besteed aan het bewegen door te sporten en spelen. Het project loopt op dit moment in basisscholen in Landgraaf en Brunssum, een aantal Sittardse scholen wil starten met het concept. Om scholen te helpen in die startfase, schreven Maria Janssen en Karin Burhenne een boekje met tips. "Het is natuurlijk geen eenvoudige weg om op scholen gestructureerd sport en spel aan te bieden, plus een gezonde lunch. Dat vraagt nogal wat logistiek, en het vraagt ook wat van de leerkrachten. En daarom dit boek."

We willen het concept de komende jaren massaal uitbreiden

Onderdeel van de begroting

Na twee jaar blijken de kosten een drempel. Die bedragen zes euro per kind per dag, de werkgroep denkt dat dat bedrag op termijn terug kan naar drie euro per dag. Maar dat blijft een fors bedrag voor veel ouders, zo meldde eerder Sjaak van Mil, begeleider van het concept op basisschool De Schatgraver in Landgraaf. Dat er op termijn forse zorgkosten worden bespaard, is een overweging die bij de meeste ouders niet direct speelt. "Wat wij nu proberen is om het komende jaren massaal uit te zetten, zodat er veel meer scholen gaan meedoen. Zodat we ook goed zichtbaar kunnen maken dat het werkt", zo zegt Maria Janssen. Zo werd het concept eerder deze maand toegelicht in Groningen. "We zijn ook druk in overleg met landelijke partners en met het ministerie. Op termijn willen we er naar streven dat de kosten onderdeel worden van de onderwijsbegroting. Dat is ons ideaal."


andere items binnen dit thema