Skip to main content
Jouw event aanmelden?
Deel mee
 
Terug naar overzicht Derde masterclass

Publieke en Onderlinge Verantwoording

22 Januari 2019
Na twee waardevolle en interessante masterclasses nodigen wij u uit voor de derde masterclass Publieke en Onderlinge Verantwoording op dinsdag 22 januari van 17.45 – 22.00 uur, bij Stichting Maximina (Donderbergweg 34 – Roermond - parkeergelegenheid aanwezig).

Onderlinge verantwoording

In veel gemeenten ontwikkelen bewoners- en burgerinitiatieven nieuwe praktijken op onder meer het terrein van zorg, wonen, groen en vervoer. In deze ontwikkeling stuiten deze initiatieven op eisen voor publieke verantwoording (over besteding van geld, inhoud van plannen, normen voor kwaliteit, etc.) aan formele instanties zoals een gemeente of een inspectie. Ook medeburgers stellen vragen bij deze initiatieven zodat bewonersinitiatieven ook verantwoording moeten afleggen aan hun sociale omgeving, ook wel onderlinge verantwoording genoemd.

Interactief

In deze masterclasses wordt ingegaan op vragen zoals: waarom is publieke verantwoording eigenlijk ontstaan? Hoe komt het dat de huidige verantwoordingscultuur zo technisch en bureaucratisch is geworden? Welke soorten kennis en welke waarden voeren de boventoon in publieke verantwoording? Wat is de relatie tussen ontwikkelingen in democratie en verantwoordingsvragen? Wat betekent vertrouwen in deze context? Meer theoretische benaderingen worden gekoppeld aan concrete voorbeelden en interactieve lezingen worden afgewisseld met discussies in kleine groepen.

Obstakels wegnemen

Het project Publieke en Onderlinge Verantwoording is een initiatief van de Vereniging Kleine Kernen Limburg, Synthese, de strateeg van de gemeente Peel en Maas, de Universiteit Maastricht en de Provincie Limburg dat tot doel heeft om deze verantwoordingsobstakels voor inwonerinitiatieven weg te nemen, de relatie tussen deze initiatieven en hun omgeving te verbeteren en deze initiatieven te versterken.

Deelnemen

Deelnemen of heb je vragen? Laat het ons dan weten door een mail te sturen naar guidovanenckevort@gmail.com.