Skip to main content

Praktische informatie

Maandag 18 februari bij Beej Benders, Monseigneur Nolensplein 54 Venlo. Aanvang om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur). De inspiratiesessie wordt georganiseerd door het Actiecentrum Limburg Positief Gezond en de toegang is gratis. 

Inschrijven

Hoe positief gezond ben jij?
Test jezelf
 
Terug naar overzicht Inspiratiesessie Venlo

Lekker in je vel, dan kom je er wel

18 Februari 2019
Het Actiecentrum Limburg Positief Gezond nodigt je van harte uit voor deze maandelijkse inspiratiesessie.

Praktische handvatten

Helaas zijn er teveel jongeren die er niét komen en niét lekker in hun vel zitten! Het aantal zelfdodingen onder jongeren is van 2016 tot 2017 bijna verdubbeld. Dat is schokkend en daarom zijn professionals vanuit het Limburgse jeugdwerk, jeugdzorg en onderwijs, gestart met pilots bij middelbare school BC Broekhin in Roermond en JongNederland Limburg. Samen ontwikkelen ze een methodiek voor praktische handvatten. Deze maakt mensen gevoeliger voor het ‘zien en horen’ van elkaar en het stellen van vragen rond zin- en betekenisgeving. Als we weten waar de jongeren (niet meer) enthousiast van worden, kunnen we mogelijke gevoelens van eenzaamheid, depressie en suïcide tijdig(er) op het spoor komen.

Zin- en betekenisgeving

Positieve Gezondheid gaat uit van heel het leven en de mogelijkheden daarbij. Zin- en betekenisgeving is daarin een belangrijk element. Oog hebben voor wie jij bent en waar je van droomt. Het betekent ook oog hebben voor elkaar: de mogelijkheden of datgene waar de ander mee zit. De pilot bij BC Broekhin sluit daarbij aan. Zo is de docenten o.a. een gespreksvorm aangereikt, waarmee niet alleen het cijfer maar ook de mens achter de leerling wordt gezien en gehoord. Na het gezamenlijk benoemen van relevante feiten (bv. de thuissituatie) wordt vervolgens gekeken naar de betekenis van die feiten voor de jongere zelf. Dit helpt de volwassenen om de jongere, indien nodig, passende zorg te bieden of hier naar door te verwijzen. Positieve Gezondheid wordt op die manier concreet toegepast in de setting van de school.