Skip to main content

Praktische informatie

Maandag 23 april bij Beej Benders, Monseigneur Nolensplein 54 in Venlo. Aanvang om 19.00 uur (inloop vanaf 18.45 uur). De inspiratiesessie wordt georganiseerd door het Actiecentrum Limburg Positief Gezond en de toegang is gratis. 

Inschrijven

Jouw event aanmelden?
Deel mee
 
Terug naar overzicht Positieve gezondheid en GGZ

Inspiratiesessie Positieve Gezondheid Venlo

23 April 2018
Vanuit Positieve Gezondheid kijken we op een andere manier naar psychisch gezondheid van mensen. Het gaat dan om betekenisvol en zinvol leven, kwaliteit van leven, participatie, veerkracht en eigen regie.  

Nieuwe kijk

De Nieuwe GGZ stelt misvattingen aan de orde, legt weeffouten bloot en geeft richting aan een duurzame GGZ op kleinschalig niveau in de wijk. Zij plaatst zichzelf en de zorg meer in de gemeenschap, waarbij het perspectief van de hulpvrager in zijn eigen omgeving uitgangspunt wordt bij de zorgverlening. We besteden op deze inspiratiesessie aandacht aan deze nieuwe beweging binnen de GGZ. Jim van Os en Philippe Delespaul nemen ons mee in de nieuwe kijk, nadat Machteld Huber stilgestaan heeft bij Positieve Gezondheid en de ambities van de Provincie op dit gebied. En we belichten nieuwe vorm van samenwerken binnen de regio.