Skip to main content

Meer informatie en aanmelden

Wanneer: 31 januari.2019, 16.00 uur
Meer informatie: famnetwerk.nl
Locatie: Kasteel Daelenbroeck Herkenbosch
Kosten: Gratis, aanmelden verplicht
Aanmelden: info@famnetwerk.nl

Jouw event aanmelden?
Deel mee
 
Terug naar overzicht Werkconferentie

Diversiteit op de werkvloer loont

31 Januari 2019
Ook in Limburg groeit de economie steeds sterker door. Het aanbod op de arbeidsmarkt wordt echter steeds krapper; meer werkgevers klagen over het tekort aan arbeidskrachten. Tegelijkertijd zijn er mensen die aan de kant staan en niet aan werk komen. Er is sprake van een mismatch als vraag naar arbeid en aanbod niet op elkaar aansluit. Het kan zijn dat er nieuwe sectoren en nieuwe beroepen ontstaan; maar ook dat werkgevers en werknemers verschillende verwachtingen hebben ten aanzien van talenten, competenties en achtergronden.

Netwerk Diversiteit

Het netwerk Diversiteit, een samenwerking van maatschappelijke organisaties, diverse gemeenten het MKB Limburg en de Provincie Limburg, organiseert de werkconferentie ‘Diversiteit op de werkvloer loont!’. Diversiteit op de werkvloer is een oplossing voor een krappe arbeidsmarkt en biedt voordelen voor alle betrokkenen. Diversiteit staat voor meerdere dimensies waaronder culturele, etnische en religieuze achtergrond, gender, leeftijd LHBTI en arbeidsvermogen. 

Inspiratie

Tijdens de werkconferentie spreken experts en ervaringsdeskundigen over verschillende concrete projecten. U wordt geïnspireerd en krijgt handvatten om eigen vraagstukken op te lossen en daar samenwerkingspartners voor te vinden. Er is voldoende gelegenheid om informeel kennis te maken met vakgenoten en sleutelfiguren uit andere sectoren.