Skip to main content

Meer informatie

Meer gedetailleerde informatie is te vinden op de website van euPrevent.

Jouw event aanmelden?
Deel mee
 
Terug naar overzicht Burgertop

'Uw visie op de gezondheid'

16 Februari 2019
Uw gezondheid en welzijn zijn erg belangrijk voor gezondheidsprofessionals in Limburg. Waar mogelijk willen ze voorkomen dat u ziek wordt en u helpen een gezond leven te leiden. Professionals hebben veel ideeën over hoe dit te bereiken. Maar hoe kijkt u als burger hier tegenaan? U heeft natuurlijk ook een idee en mening over volksgezondheid. Dit willen we graag van u horen!  We willen niet over u praten, we willen met u praten!

Wilt u uw visie delen?

In februari 2019 wordt daarom twee keer een burgertop georganiseerd voor burgers uit de hele Euregio Maas-Rijn (EMR). Tijdens deze bijeenkomsten worden uw mening en die van andere burgers over gezondheid verzameld. De resultaten van deze twee ontmoetingen zullen in juni 2019 de basis vormen voor een discussie onder gezondheidsprofessionals uit heel Europa.

Wilt u uw visie op de volksgezondheid met ons delen? In dat geval nodigen wij u graag uit op:   
Zaterdag 16 februari van 10:00 uur tot 15:00 uur
Plaats: Technologiezentrum Aken
Adres: Dennewartstr. 25-27 52068 Aken

Er is een pendelbus gepland van de locaties Maastricht en Hasselt naar Aken.

Wat gaan we doen met uw bijdrage?

Tijdens de twee burgertops wordt de visie van de burgers van de Euregio Maas-Rijn op de volksgezondheid verzameld. Het resultaat zal openbaar zijn en worden samengevat in een korte film over de burgertopontmoetingen en in een verslag. Beide zullen worden gebruikt als input voor een discussie tussen regionale gezondheidsprofessionals uit heel Europa: in juni 2019 organiseert de Euregio Maas-Rijn een conferentie in samenwerking met het WHO Regions for Health Network en het Comité van de Regio's van de Europese Unie.

Kortom, we hebben uw input echt nodig en zullen die ook gebruiken!

Registratie

Als u geïnteresseerd bent in het bijwonen van de burgertop, stuur dan een e-mail naar de Provincie Limburg t.a.v. A.Hamers@prvlimburg.nl. Telefoon: 06-46974809