Terug naar overzicht

Participatie van bewoners in de energietransitie

Heerlen, Aurora complex

Beschrijving

Dit rapport is één van de twee eindproducten vanuit het SAL AURORA project. Het rapporteert de uitgebreide versie van de richtlijnen voor de participatie van bewoners van sociale huurwoningen in de energietransitie. Een beknopte versie van de richtlijnen is uitgegeven in de vorm van een waaier. Het SAL AURORA project kwam tot stand middels een samenwerking tussen Neimed en MSI – Maastricht University en is gefinancierd door de Provincie Limburg. Tijdens het onderzoek is nauw samengewerkt met Wonen Limburg en stakeholders die betrokken zijn bij de verduurzaming van de Auroraflat in Heerlen.
Deze richtlijnen kunnen gebruikt worden door woningcorporaties in samenwerking met Provincies en gemeenten. Waarom: Nederland heeft zich gecommitteerd aan het terugdringen van broeikasgassen. Ambitieuze doelstellingen moeten behaald zijn in 2050. Deze uitdaging wordt deels bewerkstelligd door inzet op energiebesparende maatregelen en hernieuwbare energiebronnen. Via bewustwording en subsidies proberen overheden huiseigenaren ertoe te bewegen in duurzame energie te investeren. Maar dit is niet genoeg om de energiedoelen te behalen. Woningcorporaties hebben een grote woningvoorraad en kunnen bijdragen aan het behalen van de doelstellingen. Investeren in duurzamere energie heeft echter impact op de bewoners van de betre ende woningen. Deze richtlijnen beogen dan ook antwoord te geven op de volgende vraag: Hoe kunnen bewoners van sociale huurwoningen worden meegenomen in de energietransitie?

Online
Contactpersoon
Naam: Astrid Offermans en Maja Rocak
E-mailadres: a.offermans@maastrichtuniversity.nl
Partners

Provincie Limburg
Wonen Limburg
Maastricht Sustainability Institute (MSI) Maastricht University
Neimed

Details
Status: Opgeleverd!
Startdatum: 01-06-2019
Kenmerken: Kloof
Afbeeldingen