Terug naar overzicht

Samen Anders

Brunssum

Beschrijving

Door de uitvoering van het project "Samen Anders" wordt gestreefd naar duurzame veranderingen voor de burger met schulden. De huidige aanpak heeft (te) weinig oog voor schuldproblematiek, waardoor de bemiddeling naar participatie vaak geen duurzaam effect heeft. Middels een nieuwe werkwijze en het 'anders kijken' naar deze burgers en de effecten van chronische stress (Mobility Mentoring), wordt ingezet op het zetten van kleine stapjes om zo te komen tot het vergroten van de eigen regie en de zelfredzaamheid. Hierdoor wordt de kans op duurzame participatie (en waar mogelijk arbeidsparticipatie vergroot.

Online
Contactpersoon
Naam: Ineke Stegink
E-mailadres: i.stegink@cmww.nl
Partners

CMWW Brunssum- Beekdaelen
ISDBOL Brunssum
Kredietbank Limburg
Betere Buren
Gemeente Brunssum
Mobility Mentoring Nederland

Details
Status: Uitvoerende fase
Startdatum: 01-03-2019
Kenmerken: