Terug naar overzicht

Ontmoeting- en Zorgcentrum Residence De Stek

Castenray, Matthiasstaat 17

Beschrijving

Residence De Stek heeft als doelstelling het bevorderen van de leefbaarheid in het dorp Castenray door het mobiliseren en verbinden van valide dorpsbewoners aan minder valide/kwetsbare dorpsbewoners en ouderen met een zorgvraag, waardoor deze zelfstandig in de dorpsgemeenschap kunnen (blijven) wonen en vereenzaming wordt tegengegaan. De stichting organiseert activiteiten, naoberzorg en dienstverlening voor de bewoners van het complex en inwoners van Castenray. Daarnaast kunnen organisaties en instellingen de ruimtes huren voor activiteiten op het terrein van zorg, welzijn en educatie.

Online
Contactpersoon
Naam: Bert Arts
E-mailadres: info@residencedestek.nl
Partners

Gemeente Venray
Wonen Limburg
Thuiszorgorganisatie 'De Zorggroep'

Details
Status: Uitvoerende fase
Startdatum: 01-06-2018
Kenmerken: Zorg, Ouderen, Kloof
Afbeeldingen