Terug naar overzicht

Stadswerkplaats

Mijnzetellaan 6, Heerlen

Beschrijving

Begin twintigste eeuw kwam de mijnindustrie op, waarbij de bijbehorende ambachten bloeiden. Heerlen en andere Parkstadgemeenten floreerden. Daarna volgde de grote impasse in de jaren zestig en zeventig. De mijnen gingen dicht. Heerlen heeft zijn veerkracht nooit verloren. In het licht van de mijngeschiedenis borrelt het idee op om in deze gemeente een Stadswerkplaats op te richten en daarbij de aandacht opnieuw te richten op het ambacht.
De Stadswerkplaats wordt een mix van een “Fablab” en een klassieke werkplaats. Een plek waar je met technologie en techniek in aanraking kunt komen en hiermee volop kunt experimenteren. Van de 3D printer, groeneducatie tot metaal- en houtbewerking. Een creatief, technisch gebouw, omgeven door een tuin met kas waarbinnen(en buiten) veel creatieve ambachten ontplooid kunnen worden.
In de Stadswerkplaats werken onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, lokale milieu- en duurzaamheidsorganisaties en gemeente samen. Het is een vrijplaats voor techniek, groeneducatie en creatieve ambachten en gestoken in een jasje van duurzaamheid en sociale verbondenheid. Hier stimuleren wij de veerkracht van de samenleving en dit via duurzame oplossingen in de breedste zin van het woord. Het milieu en de burger staan daarbij centraal. Deze zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De Stadswerkplaats vergroot de zelfredzaamheid en zelfstandigheid van burgers binnen de gemeenschap en versterkt de samenhang, teneinde een omschakeling, een transitie, te realiseren naar een duurzaam, sociaal, veilig en gezond leefklimaat waar iedereen zich kan ontwikkelen.

Online
Contactpersoon
Naam: Remco Wijckmans
E-mailadres: stadswerkplaatsheerlen@gmail.com
Partners

Carbon6 (https://carbon6.nl), st.Gered Gereedschap Heerlen, Parksjtad in Transitie (Repair Cafe), Tim Stoot, Rob Nieuwenhuizen

Details
Status: Uitvoerende fase
Startdatum: 01-11-2018
Kenmerken: Ondernemen, Frisdenkers
Afbeeldingen