De Vereniging Limburg

Een beweging van en voor Limburg. Opgericht om samen te
werken aan een vitaler Limburg. Een beweging waarbij inwoners,
maatschappelijke organisaties, ondernemers, kennis- en
onderwijsinstellingen en overheden de handen ineen slaan. Met oog
voor Limburgers in kwetsbare posities. En voor Limburgers die
de kracht hebben steun te bieden (professioneel of informeel).

DE KRACHT VAN LIMBURG
NETWERK IN UITVOERING!

bekijk het magazine


Wil je de papieren versie van het magazine ontvangen?

Stuur dan een mail met je naam en adresgegevens naar info@devereniginglimburg.nl

Tour door Limburg
De kracht van Limburg, Netwerk in uitvoering!
De verkenners

De 4 opgaven vanuit de Verkenners voor het vervolg van de Sociale Agenda

Groei voor iedereen

Het stijgende tekort aan arbeidskrachten betekent dat de arbeidsparticipatie van alle groepen omhoog moet. De aantrekkende economie lost dat niet vanzelf op. We moeten bouwen aan een duurzame, inclusieve arbeidsmarkt die ook voor kwetsbare mensen toegankelijk is. Samenwerking tussen ondernemers, onderwijs, gemeenten en instellingen moet veel beter georganiseerd worden om alle Limburgers de kans te geven om mee te doen.

Aan de slag met onze jongeren

 Een relatief grote groep jongeren mist de aansluiting met de samenleving. Zij verlaten het onderwijs zonder kwalificatie en verdwijnen uit zicht. Hoe voorkomen we dat kwetsbaarheid zich intergenerationeel voortzet? Het onderwijs, ondernemers, instellingen, gemeenten én de samenleving als geheel zijn aan zet om te zorgen voor kansengelijkheid.

Een gezonde samenleving die de kloof overbrugt

De kloof tussen degenen die mee kunnen en degenen die niet mee kunnen, wordt groter in Limburg. Beleid loopt vast in regels, kerktoren-politiek en hokjes-denken. Zo neemt vertrouwen verder af en ongezondheid toe. Het begrip Positieve Gezondheid verbindt elementen die nodig zijn om mee te kunnen doen naar vermogen. Daar moeten we op inzetten.

Nieuw leiderschap in Limburg

Om de hardnekkige vraagstukken in Limburg aan te pakken moeten de speler in het veld (ondernemers, kennispartners, overheden, instellingen en bewoners) meer hun verantwoordelijkheid nemen. Dat vraagt verbindend leiderschap. Dat brengen we samen in de Vereniging Limburg, ondersteund door de provincie.

Bekijk meer informatie

Zet zelf een parel op de kaart!

Een verzameling van geweldige initiatieven in Limburg waar iedereen van kan leren en makkelijk mee in contact kan komen.

Parel toevoegen!
Bekijk de parelkaart

Sociale Agenda Limburg 2025

IDEAAL: samenleving en arbeidsmarkt waar iedereen meedoet
UITDAGING: Betrekken van de groep meest kwetsbaren
FOCUS: Limburgers in een kwetsbare positie & jonge generatie
AMBITIE: trendbreuk in gezondheid en participatie
NETWERK: de Limburgse samenleving
BEWEGING: gedeelde ambities en acties tot 2025
ROL PROVINCIE: agenderend, faciliterend, structuurversterkend

Download Sociale Agenda 2025
Download de voortgangsrapportage 2016- 2017

Agenda

Overzicht van bijeenkomsten geassocieerd met de Vereniging Limburg

Hier volgt een overzicht van actuele bijeenkomsten.